Webdesign Drobeček grafické návrhy | kodování | eshopy | programování | redakční systémy | optimalizace webů pro vyhledávače

Technologie

Správnost kódu

Nebo též validita webu souvisí s přístupností webu (viz níže). Jedná se o komplexní soubor standardů pro psaní regulérního kódu. Těmito standardy se zabývá speciální konsorcium W3C. Tento parametr (=validita) bývá často mnohými vývojovými společnostmi opomíjen a zákazník toto z důvodu neinformovanosti či neznalosti ani nepožaduje. Naší prioritou je tyto standardy dodržovat.

Použitelnost webu

Velmi důležitou vlastností webových stránek je jejich použitelnost (ang. Web usability). O stupni použitelnosti Vaší prezentace rozhoduje dobře promyšlená struktura, rozumné rozvržení prvků, přehlednost stránek, použití vhodné barevné kompozice aj. Vaší prezentací by měly být takové webové stránky, které každý návštěvník okamžitě pochopí a zorientuje se v nich. Pokud tomu tak není, snadno dochází ke ztrátě zájmu o web.

Přístupnost webu

Velkou úlohu v přístupnosti Vašeho webu širokému spektru uživatelů hraje jeho bezbariérovost (angl. Web accessibility). V dnešní době se lze připojit na internet nejen přes osobní počítač s klasickým prohlížečem, ale i pomocí mobilních telefonů, Pocket PC, PDA, WebTV nebo jiných atypických zařízení např. pro slabozraké spoluobčany. Při špatně přístupném webu si internetové vyhledavače nedokáží poradit se zařazením Vašeho webu do své databáze. Dále si neporadí např. s Flash animacemi nebo se stránkami, které používají rámce. Majitelé takovýchto webů pak přicházejí o své zákazníky.